Linnéporträtt Hyssopus lophantus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Hyssopus lophantus L., framsida Hyssopus lophantus L., blomställning x8 Hyssopus lophantus L., blomställning x8 Hyssopus lophantus L., blomma x8 Hyssopus lophantus L., baksida

Namn: Hyssopus lophantus L.
Microfiche: IDC 234.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/hysso/hysslop.html.se
Senast uppdaterad: 1 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs