Linnéporträtt Hypochoeris strigosa Soland. ex Lowe
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Hypochoeris strigosa Soland. ex Lowe, framsida Hypochoeris strigosa Soland. ex Lowe, blomställning x8 Hypochoeris strigosa Soland. ex Lowe, baksida

Namn: Hypochoeris strigosa Soland. ex Lowe
Microfiche: IDC 329.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/hypoc/hypostr.html.se
Senast uppdaterad: 31 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs