Linnéporträtt Homogyne discolor Cass.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Homogyne discolor Cass., framsida Homogyne discolor Cass., blomställning x8 Homogyne discolor Cass., baksida

Namn: Homogyne discolor Cass.
Microfiche: IDC 346.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/homog/homodis.html.se
Senast uppdaterad: 31 juli 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs