Linnéporträt Hippuris tetraphylla L. f.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Hippuris tetraphylla L. f., framsida Hippuris tetraphylla L. f., detalj x4 Hippuris tetraphylla L. f., baksida

Namn: Hippuris tetraphylla L. f.
Microfiche: IDC 2.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/hippu/hipptet.html.se
Senast uppdaterad: 10 december 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs