Linnéporträtt Hippocrepis comosa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 309.11

Hippocrepis comosa L., framsida Hippocrepis comosa L., blomställning x8 Hippocrepis comosa L., baksida

Namn: Hippocrepis comosa L.
Microfiche: IDC 309.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/hippo/hippcom1.html.se
Senast uppdaterad: 30 juli 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs