Linnéporträtt Hesperis africana L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 274.13

Hesperis africana L., framsida Hesperis africana L., blomställning x8 Hesperis africana L., baksida Hesperis africana L., baksida

Namn: Hesperis africana L.
Microfiche: IDC 274.11

Fler Hesperis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/hespe/hespafr1.html.se
Senast uppdaterad: 8 april 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs