Linnéporträtt Hemimeris sabulosa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Hemimeris sabulosa L., framsida Hemimeris sabulosa L., framsida x2 Hemimeris sabulosa L., framsida x3 Hemimeris sabulosa L., blomställning x8

Namn: Hemimeris sabulosa L.
Microfiche: IDC 256.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/hemim/hemisab.html.se
Senast uppdaterad: 1 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs