Linnéporträtt Heliotropium europaeum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 66.16

Heliotropium europaeum L., framsida Heliotropium europaeum L., blomställning x8 Heliotropium europaeum L., baksida

Namn: Heliotropium europaeum L.
Microfiche: IDC 66.14

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/helio/helieur1.html.se
Senast uppdaterad: 10 september 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs