Linnéporträtt Helichrysum sanguineum Kostel.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Helichrysum sanguineum Kostel., framsida Helichrysum sanguineum Kostel., närbild framsida x5 Helichrysum sanguineum Kostel., blomställning x8 Helichrysum sanguineum Kostel., baksida

Namn: Helichrysum sanguineum Kostel.
Microfiche: IDC 342.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/helic/helisan.html.se
Senast uppdaterad: 23 juni 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs