Linnéporträtt Hedysarum
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Hedysarum alhagi
Hedysarum alpinum
Hedysarum barbatum
Hedysarum biarticulatum
Hedysarum bupleurifolium
Hedysarum canadense
Hedysarum caput-galli (2 ark)
Hedysarum coronarium (2 ark)
Hedysarum diphyllum (2 ark)
Hedysarum ecastaphyllum
Hedysarum gangeticum
Hedysarum hamatum (2 ark)
Hedysarum humile
Hedysarum latebrosum
Hedysarum lineatum
Hedysarum linifolia
Hedysarum obscurum
Hedysarum onobrychis
Hedysarum maculatum
Hedysarum moniliferum
Hedysarum retroflexum
Hedysarum saxatile
Hedysarum trifolium
Hedysarum triquetrum
Hedysarum vaginale
Hedysarum vespertiliones
Hedysarum sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/hedys/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 9 augusti 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs