Linnéporträtt Gypsophila repens L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 176.3, IDC 176.5 och IDC 176.9

Gypsophila repens L., framsida Gypsophila repens L., blomställning x8 Gypsophila repens L., baksida

Namn: Gypsophila repens L.
Microfiche: IDC 176.7

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/gypso/gypsrep3.html.se
Senast uppdaterad: 13 augusti 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs