Linnéporträtt Gnaphalium
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Gnaphalium alpinum (2 ark)
Gnaphalium arenarium
Gnaphalium crassifolium
Gnaphalium discolorum
Gnaphalium eximium
Gnaphalium fruticans
Gnaphalium hispidum
Gnaphalium luteo-album
Gnaphalium obtusifolium
Gnaphalium orientale
Gnaphalium norvegicum
Gnaphalium rutilans
Gnaphalium saxatile
Gnaphalium stellatum
Gnaphalium teretifolium
Gnaphalium undulatum

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/gnaph/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 23 juni 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs