Linnéporträtt Glycine monoica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 314.17

Glycine monoica L., framsida Glycine monoica L., blomställning x8 Glycine monoica L., baksida

Namn: Glycine monoica L.
Microfiche: IDC 314.19

Fler Glycine

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/glyci/glycmon2.html.se
Senast uppdaterad: 13 augusti 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs