Linnéporträtt Glycine monophylla L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Glycine monophylla L., framsida Glycine monophylla L., närbild x8 Glycine monophylla L., närbild x8 Glycine monophylla L., baksida

Namn: Glycine monophylla L.
Microfiche: IDC 315.6

Fler Glycine

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/glyci/glycimo.html.se
Senast uppdaterad: 13 augusti 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs