Linnéporträtt Globularia nudicaulis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Globularia nudicaulis L., framsida Globularia nudicaulis L., blomställning x6 Globularia nudicaulis L., baksida

Namn: Globularia nudicaulis L.
Microfiche: IDC 51.8

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/globu/globnud.html.se
Senast uppdaterad: 10 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs