Linnéporträtt Glinus lotoides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 200.15, IDC 200.16 och IDC 200.18

Glinus lotoides L., framsida Glinus lotoides L., blomställning x7 Glinus lotoides L., baksida

Namn: Glinus lotoides L.
Microfiche: IDC 200.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/glinu/glinlot1.html.se
Senast uppdaterad: 15 oktober 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs