Linnéporträtt Gleditschia inermis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Gleditschia inermis L., framsida Gleditschia inermis L., blomställning x8 Gleditschia inermis L., baksida

Namn: Gleditschia inermis L.
Microfiche: IDC 410.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/gledi/gledine.html.se
Senast uppdaterad: 2 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs