Linnéporträtt Glecoma arvensis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 239.3

Glecoma arvensis L., framsida Glecoma arvensis L., blomställning x8 Glecoma arvensis L., baksida

Namn: Glecoma arvensis L.
Microfiche: IDC 239.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/gleco/glecarv2.html.se
Senast uppdaterad: 27 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs