Linnéporträtt Geranium pusillum Burm. f.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Geranium pusillum Burm. f., framsida Geranium pusillum Burm. f., framsida x5 Geranium pusillum Burm. f., blomställning x8 Geranium pusillum Burm. f., baksida

Namn: Geranium pusillum Burm. f.
Microfiche: IDC 282.19

Fler Geranium

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/geran/gerapus.html.se
Senast uppdaterad: 3 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs