Linnéporträtt Geranium moschatum Burm. f.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Geranium moschatum Burm. f., framsida Geranium moschatum Burm. f., frukter x6 Geranium moschatum Burm. f., baksida

Namn: Geranium moschatum Burm. f.
Microfiche: IDC 281.17

Fler Geranium

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/geran/geramos.html.se
Senast uppdaterad: 26 april 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs