Linnéporträtt Gentiana
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Gentiana aquatica
Gentiana aurea (2 ark)
Gentiana bavarica
Gentiana centaurium (4 ark)
Gentiana centaurium ssp. ramosissimum (4 ark)
Gentiana cruciata
Gentiana decumbens

Gentiana filiformis
Gentiana pneumonanthe
Gentiana pumila
Gentiana pyrenaica
Gentiana spicata
Gentiana utriculosa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/genti/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 3 mars 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs