Linnéporträtt Genista
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Genista aspalathoides
Genista canariensis (2 ark)
Genista florida (2 ark)
Genista germanica
Genista hispanica
Genista humifusa
Genista linifolia
Genista lusitanica (2 ark)
Genista tinctoria (2 ark)
Genista tridentata

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/genis/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 14 juni 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs