Linnéporträtt Festuca bromoides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Festuca bromoides L., framsida Festuca bromoides L., ax x6 Festuca bromoides L., baksida

Namn: Festuca bromoides L.
Microfiche: IDC 37.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/f/festu/festbro.html.se
Senast uppdaterad: 14 april 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs