Linnéporträtt Evolvulus sericeus Sw.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 130.19

Evolvulus sericeus Sw., framsida Evolvulus sericeus Sw., blomma x8 Evolvulus sericeus Sw., blomma x8 Evolvulus sericeus Sw., baksida

Namn: Evolvulus sericeus Sw.
Microfiche: IDC 130.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/evolv/evolser.html.se
Senast uppdaterad: 9 april 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs