Linnéporträtt Evolvulus alsinoides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 130.11

Evolvulus alsinoides L., framsida Evolvulus alsinoides L., blomställning x8 Evolvulus alsinoides L., baksida

Namn: Evolvulus alsinoides L.
Microfiche: IDC 130.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/evolv/evolals1.html.se
Senast uppdaterad: 8 april 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs