Linnéporträtt Erythrina crista-galli L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Erythrina crista-galli L., framsida Erythrina crista-galli L., blomställning x2 Erythrina crista-galli L., blomma x6 Erythrina crista-galli L., baksida

Namn: Erythrina crista-galli L.
Microfiche: IDC 292.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/eryth/erytcri.html.se
Senast uppdaterad: 30 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs