Linnéporträtt Epilobium hirsutum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 154.15 och IDC 154.17

Epilobium hirsutum L., framsida Epilobium hirsutum L., blomställning x6 Epilobium hirsutum L., baksida

Namn: Epilobium hirsutum L.
Microfiche: IDC 154.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/epilo/epilhir1.html.se
Senast uppdaterad: 4 juni 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs