Linnéporträtt Ephedra distachya L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 402.15

Ephedra distachya L., framsida Ephedra distachya L., närbild x8 Ephedra distachya L., närbild x8 Ephedra distachya L., baksida

Namn: Ephedra distachya L.
Microfiche: IDC 402.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/ephed/ephedis1.html.se
Senast uppdaterad: 5 september 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs