Linnéporträtt Elymus sibiricus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 46.7

Elymus sibiricus L., framsida Elymus sibiricus L., ax x6 Elymus sibiricus L., baksida

Namn: Elymus sibiricus L.
Microfiche: IDC 46.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/elymu/elymsib1.html.se
Senast uppdaterad: 8 maj 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs