Linnéporträtt Elymus philadelphicus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Elymus philadelphicus L., framsida Elymus philadelphicus L., ax x6 Elymus philadelphicus L., baksida

Namn: Elymus philadelphicus L.
Microfiche: IDC 46.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/elymu/elymphi.html.se
Senast uppdaterad: 8 maj 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs