Linnéporträtt Draba pyrenaica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 264.15 och IDC 264.19

Draba pyrenaica L., framsida Draba pyrenaica L., inflorescens x8 Draba pyrenaica L., baksida

Namn: Draba pyrenaica L.
Microfiche: IDC 264.17

Fler Draba

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/d/draba/drabpyr2.html.se
Senast uppdaterad: 6 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs