Linnéporträtt Draba aizoides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 265.9

Draba aizoides L., framsida Draba aizoides L., framsida x4 Draba aizoides L., blomställning x8 Draba aizoides L., blomställning x8 Draba aizoides L., baksida

Namn: Draba aizoides L.
Microfiche: IDC 265.7

Fler Draba

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/d/draba/drabaiz1.html.se
Senast uppdaterad: 6 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs