Linnéporträtt Cyperus ligularis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 20.11, IDC 20.13 och IDC 21.7

Cyperus ligularis L., framsida Cyperus ligularis L., ax x4 Cyperus ligularis L., baksida

Namn: Cyperus ligularis L.
Microfiche: IDC 21.5

Fler Cyperus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cyper/cypelig3.html.se
Senast uppdaterad: 19 februari 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs