Linnéporträtt Cynosurus lima L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 36.9

Cynosurus lima L., framsida Cynosurus lima L., ax x8 Cynosurus lima L., baksida

Namn: Cynosurus lima L.
Microfiche: IDC 36.11

Fler Cynosurus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cynos/cynolim2.html.se
Senast uppdaterad: 1 april 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs