Linnéporträtt Cupressus disticha L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cupressus disticha L., framsida Cupressus disticha L., närbild x3 Cupressus disticha L., närbild x8 Cupressus disticha L., baksida

Namn: Cupressus disticha L.
Microfiche: IDC 390.7

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cupre/cuprdis.html.se
Senast uppdaterad: 4 september 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs