Linnéporträtt Cucubalus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cucubalus acaulis
Cucubalus aegyptiacus (3 ark)
Cucubalus baccifer (3 ark)
Cucubalus behen (2 ark)
Cucubalus catholicus (2 ark)
Cucubalus fabarius (2 ark)
Cucubalus mollissimus
Cucubalus quadrifidus
Cucubalus reflexus
Cucubalus stellatus
Cucubalus tataricus (2 ark)
Cucubalus viscosus (2 ark)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cucub/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 1 september 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs