Linnéporträtt Crucianella maritima L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Crucianella maritima L., framsida Crucianella maritima L., blomställning x8 Crucianella maritima L., baksida

Namn: Crucianella maritima L.
Microfiche: IDC 57.3

Fler Crucianella

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cruci/crucmar.html.se
Senast uppdaterad: 6 juli 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs