Linnéporträtt Crotalaria bifaria L.f.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC saknas och IDC saknas

Crotalaria bifaria L.f., framsida Crotalaria bifaria L.f., blomställning x8 Crotalaria bifaria L.f., frukter x6 Crotalaria bifaria L.f., baksida Crotalaria bifaria L.f., omslag

Namn: Crotalaria bifaria L.f.
Microfiche: IDC 298.1

Fler Crotalaria

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/crota/crotbif1.html.se
Senast uppdaterad: 24 juni 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs