Linnéporträtt Clerodendron tomentosum R. Br.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 263.5 och IDC 263.7

Clerodendron tomentosum R. Br., framsida Clerodendron tomentosum R. Br., blomställning x8 Clerodendron tomentosum R. Br., baksida

Namn: Clerodendron tomentosum R. Br.
Microfiche: IDC 263.3

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/clero/clertom1.html.se
Senast uppdaterad: 4 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs