Linnéporträtt Cleonia lusitanica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cleonia lusitanica L., framsida Cleonia lusitanica L., framsida x4 Cleonia lusitanica L., blomställning x8 Cleonia lusitanica L., blomställning x8 Cleonia lusitanica L., blomställning x8 Cleonia lusitanica L., baksida

Namn: Cleonia lusitanica L.
Microfiche: IDC 252.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cleon/cleolus.html.se
Senast uppdaterad: 23 januari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs