Linnéporträtt Cleome tenella Linn. f.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cleome tenella Linn. f., framsida Cleome tenella Linn. f., närbild, framsida x4 Cleome tenella Linn. f., blomställning x8 Cleome tenella Linn. f., baksida

Namn: Cleome tenella Linn. f.
Microfiche: IDC 279.1

Fler Cleome

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cleom/cleoten.html.se
Senast uppdaterad: 22 april 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs