Linnéporträtt Cistus squamatus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 215.13 och IDC 216.13

Cistus squamatus L., framsida Cistus squamatus L., art 2 x2 Cistus squamatus L., art 1 x2 Cistus squamatus L., blomställning x8 Cistus squamatus L., blomställning x8 Cistus squamatus L., baksida

Namn: Cistus squamatus L.
Microfiche: IDC 215.15

Fler Cistus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cistu/cistsqu.html.se
Senast uppdaterad: 20 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs