Linnéporträtt Cistus salvifolius L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 215.5, IDC 215.7 och IDC 215.9

Cistus salvifolius L., framsida Cistus salvifolius L., blomställning x8 Cistus salvifolius L., baksida

Namn: Cistus salvifolius L.
Microfiche: IDC 215.3

Fler Cistus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cistu/cistsal.html.se
Senast uppdaterad: 19 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs