Linnéporträtt Cistus ledifolius L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cistus ledifolius L., framsida Cistus ledifolius L., blomställning x8 Cistus ledifolius L., blomställning x6 Cistus ledifolius L., blomställning x8 Cistus ledifolius L., baksida

Namn: Cistus ledifolius L.
Microfiche: IDC 216.11

Fler Cistus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cistu/cistled.html.se
Senast uppdaterad: 27 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs