Linnéporträtt Cistus hirtus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 216.19, IDC 216.20 och IDC 217.3

Cistus hirtus L., framsida Cistus hirtus L., blomställning x8 Cistus hirtus L., baksida

Namn: Cistus hirtus L.
Microfiche: IDC 217.1

Fler Cistus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cistu/cisthir2.html.se
Senast uppdaterad: 26 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs