Linnéporträtt Cistus arborescens L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cistus arborescens L., framsida Cistus arborescens L., blomställning x8 Cistus arborescens L., baksida Cistus arborescens L., baksida Cistus arborescens L., baksida

Namn: Cistus arborescens L.
Microfiche: IDC 215.1

Fler Cistus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cistu/cistarb.html.se
Senast uppdaterad: 19 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs