Linnéporträtt Cistus apenninus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cistus apenninus L., framsida Cistus apenninus L., blomställning x5 Cistus apenninus L., blomställning x8 Cistus apenninus L., blomställning x5 Cistus apenninus L., blomställning x8 Cistus apenninus L., baksida

Namn: Cistus apenninus L.
Microfiche: IDC 217.5

Fler Cistus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cistu/cistape.html.se
Senast uppdaterad: 27 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs