Linnéporträtt Chrysocoma
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Chrysocoma cernua
Chrysocoma coma-aurea (2 ark)
Chrysocoma graminifolia
Chrysocoma linosyris (2 ark)
Chrysocoma oppositifolia
Chrysocoma scabra (2 ark)
Chrysocoma villosa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/chrys/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 28 augusti 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs