Linnéporträtt Cestrum diurnum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cestrum diurnum L., framsida Cestrum diurnum L., blomställning x6 Cestrum diurnum L., baksida

Namn: Cestrum diurnum L.
Microfiche: IDC 93.15

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cestr/cestdiu.html.se
Senast uppdaterad: 21 januari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs