Linnéporträtt Carthamus tinctorius L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 333.9

Carthamus tinctorius L., framsida Carthamus tinctorius L., blomställning Carthamus tinctorius L., baksida

Namn: Carthamus tinctorius L.
Microfiche: IDC 333.11

Fler Carthamus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/carth/carttin2.html.se
Senast uppdaterad: 11 mars 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs